Άλλες υπηρεσίες

Ο ρόλος της ΜΕΝΤΩΡ ΕΠΕ δεν παύει ποτέ να είναι και συμβουλευτικός. Έτσι, στόχος είναι πάντα η εύρεση της βέλτιστης λύσης για τον πελάτη μας, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και τις δυνατότητές του.